2Value Weblog

Holland Open Geotrack

Wed, 27/02/2008 - 20:08 -- hvancann

2value heeft samen met het Amsterdamse bedrijf Func de Geo Track van de Holland Open Software Conference georganiseerd. Het artikel in GIS Magazine van de hand van Robin Wevers bespreekt de impact van Open Geodata voor de belangen en machtsverhoudingen binnen de commerciële Geodata-wereld.

Inmiddels heeft AND haar totale kaartenbak van Nederland aan Openstreetmap onder de Creative Commons licentie geschonken.

De echte impact van open source zal langzaam maar zeker in alle gelederen van de informatievoorziening en telecommunicatie gaan doordringen.

2Value netwerk 7 juli

Wed, 27/02/2008 - 20:06 -- hvancann

Op 7 juni heeft Henk in 's-Hertogenbosch onder begeleiding van een hoempapa band de nieuwe structuur van 2Value voorgelegd en tevens een inleidende presentatie gegeven van hetgeen ons de komende drie maanden wordt voorgeschoteld: de bevlogen betogen voor achtereenvolgens Drupal, Typo3 en tot slot Joomla!

 

Huidige ontwikkelingen:

CB wordt gestructureerd door Joris Snoek en daarmee komt de presentatie van Associates en Netwerkers op de website tot stand.

Het Customer Relation Management Systeem voor het afhandelen van de kleinere opdrachten onderling: Douwe Müller

De Wiki van Peter Martin ligt nog gereed voor implementatie van het procedure handboek en het schijnt dat zich iemand in 's-Hertogenbosch meldde met een nieuwe toepassing -> ?

Tot slot meldt Kor zich vandaag met Moodle voor de uitleg aan nieuwkomers van processtappen in het acquisitie en orderrealisatie traject

Henk heeft activeCollab geïnstalleerd om te kunnen beoordelen als projectmanagement tool.

 

Alles open source natuurlijk....

Tot 7 juli met als hoofdacts:

1) Bert Boerland - "Drupal is the best"

2) Ronald Pijpers - over de lessons learned van Lotus Notes

 

 

 

 

 

MediaPlaza Presentatie

Wed, 27/02/2008 - 20:05 -- hvancann

Op donderdag 29 april zette Henk van Cann bij MediaPlaza in Utrecht de zin en de onzin uiteen van het vergelijken van open source web content management systemen Joomla!, Drupal en Typo3.

Met nuttige tips, does and dont's, objectieve en subjectieve vergelijkingen. Maar bovenal: de argumenten voor open source software in combinatie met of boven licentie gebaseerde software.

Wilt u de presentatie alsnog doornemen? Vul dan hier uw gegevens in, en dan volgt een download mogelijkheid.

De website (Intragis bv) waar U naar wordt doorgelinkt is een van beide Holdings boven 2Value bv.

Stichting Joomla! Nederland

Wed, 27/02/2008 - 20:04 -- hvancann

Concept bericht over Joomla! Stichting Nederland (alleen voor associates nog)

De stichting heeft als doel:

  1. Het bepleiten van open standaarden in alle vormen van informatietechnologie, het bevorderen van open informatie-verwerking, alsmede het stimuleren van open source software.
  2. Het behartigen van de belangen van de organisaties, bedrijven, personen en open source gemeenschappen die deze doelstelling onderschrijven.
  3. Het aan zich binden van de diverse lokale en sectorale initiatieven en deze een plek te bieden voor kennisuitwisseling, in de breedste zin van het woord.
  4. Als contactpunt te functioneren voor soortgelijke initiatieven in andere (Europese) landen.
  5. Het faciliteren van het content management systeem Joomla! voor open source gebruik met de daarbij behorende community, gericht op stabilisatie, innovatie en voorbestaan van de software.

Organisator Joomla!dagen

Wed, 27/02/2008 - 20:03 -- hvancann

Op 22 april 2006 organiseerde Henk van Cann de eerste Joomla!dagen voor Nederland en België in Breda.

Dat succes werd herhaald met een compleet vernieuwde professionele aanpak op 8 en 9 december 2006: de Joomla!dagen in 's-Hertogenbosch. Georganiseerd door 2Value in goede samenwerking met het coreteam van Joomla! en One-Company. Deze keer was er sprake van een internationale Joomla!-bijeenkomst met dito sprekers.

De resultaten van beide dagen kunnen worden nagelezen op april2006.joomladag.nl en www.joomladag.nl (voor de editie van december 2006).

2value wordt de motor achter de Stichting Joomla!_NL en komt het tweede kwartaal met een activiteitenplan voor het jaar 2007, waaronder de organisatie van de Joomla!dagen.

Lokatie Joomla!dagen 4 en 5 april 2008 bekend

Tue, 09/10/2007 - 21:01 -- hvancann

We zijn rond met de lokatie. In het midden van het land deze keer. Op 50 stappen van Utrecht CS -op Hoog Catharijne- en omgeven door parkeergarages is ons de lokatie van de volgende Nederlandse Joomla!dagen op 4 en 5 april 2008 voor iedereen goed bereikbaar. Zie http://www.meetingplazautrecht.nl/ dat we voor de gelegenheid deels mogen omtoveren.

Ook deze keer hebben de Joomla!dagen een zakelijke dag (4 april) en een communitydag (5 april) met als thema dit jaar: bruggen bouwen. Wat dat betekent voor het programma, daar komt het organiserend team z.s.m. op terug.

2Value externe bijeenkomsten

Mon, 06/08/2007 - 12:32 -- hvancann

2Value is een automatiseringsbedrijf dat professionele open source projecten uitvoert. 2Value heeft projectmanagers binnen haar gelederen en beschikt over een uitgebreid actief netwerk van zelfstandige specialisten. Samen hebben we ruime capaciteit en staan we sterk door:

2Value-netwerkbijeenkomsten: Arnhem, Zwolle, Alkmaar, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Breda, Rotterdam en 's-Hertogenbosch.

2Value-meetings: Amsterdam, Utrecht, 's-Hertogenbosch

Joomla! community

Meetings zijn bedoeld voor intimi. Verdere verschillen tussen netwerkbijeenkomsten en meetings staan hier. Joomla! community is bestemd voor beginnende open source ontwikkelaars (en biedt zakelijk geïnteresseerden oriëntatiemogelijkheden).

MediaPlaza-presentatie: zelf leren selecteren

Fri, 06/04/2007 - 15:15 -- hvancann

Op donderdag 7 maart legt Henk van Cann bij MediaPlaza in Utrecht nadruk op het belang van het zelf leren selecteren van open source web content management systemen als Joomla!, Drupal en Typo3.

Het klakkeloos overnemen van adviezen en meningen van anderen is onbruikbaar als zinnig selectiemiddel. Het gooien van een dobbelsteen is in dat geval effectiever.

Idealiter plaatst u alle indrukken in uw eigen referentiekader: de eigen achtergrond, de eigen doelstellingen met het systeem, het kennisniveau van beoogde gebruikers, de beheeromgeving waarin het systeem terecht moet komen, de behoeften van uw ontwikkelaars en niet onbelangrijk: de waan van de dag.

Met nuttige tips, do's and don'ts, objectieve en subjectieve vergelijkingen. Maar bovenal: de argumenten voor open-sourcesoftware in combinatie met op licenties gebaseerde software.

Wilt u de presentatie en hulpbestanden van vorige presentaties doornemen? Vul dan hier uw gegevens in. U krijgt vervolgens de mogelijkheid een en ander te downloaden.

De website waarnaar u wordt doorgelinkt (Intragis bv) is de holding boven 2Value bv.

Pages