2Value Weblog

Overheden gecontroleerd op plan Heemskerk

Fri, 11/07/2008 - 13:52 -- hvancann

Goed nieuws voor open source organisaties: Staatssecretaris Heemskerk heeft tijdens de seminar Nederland Open in Verbinding op 22 april j.l. aangegeven dat overheden ook daadwerkelijk gecontroleerd zullen gaan worden op de naleving van het NOiV plan. De verwachting is door dit plan de vraag naar open source oplossingen bij overheden sterk zal toenemen. De vraag is echter of de markt hier wel klaar voor is.

Wat is het plan NOiV ook al weer..?

Stempelen maar!

Tue, 13/05/2008 - 10:12 -- hvancann

Op de Overheid en ICT beurs in Utrecht van 22-24 april jl. wemelt het van de open source stempels. Op elke tweede of derde poenerige stand om gemeenten te ontvangen is snel iemand bereid om te melden dat ook zij open source leveren. ‘Maar het draait uiteindelijk toch om de service die men levert’, filosofeert de eerste consultant die ik spreek een eind uit de richting.

Voorbeelden van 2value-projecten

Wed, 27/02/2008 - 20:45 -- hvancann

Een ministerie stimuleert commerciële exploitatie van overheidsinformatie in samenwerking met een open-sourceplatform

De overheid is bron van enorme hoeveelheden maatschappelijk en economisch waardevolle informatie. Het ziet het belang van hergebruik van deze overheidsinformatie voor de nationale economie. De overheid kan het bedrijfsleven stimuleren om innovatieve diensten te ontwikkelen. Het verlenen van toegang tot en het hergebruik van overheidsinformatie is hiervoor een aantrekkelijk instrument. Dit mes snijdt aan twee kanten omdat hiermee aan het beleid invulling wordt gegeven om meer met open source te ontwikkelen.

2value is gevraagd om via een pilot te bewijzen dat de huidige technologie in staat is om een portal te ontwikkelen voor hergebruik van overheidsinformatie. De portal dient te worden gebouwd met open-sourcecomponenten. Het systeem ondersteunt op eenvoudige wijze zgn. mashups, het combineren van gegevens uit verschillende bronnen tot nieuwe informatie. De portal moet “gewone” internetgebruikers in staat stellen om echte webapplicaties te ontwikkelen.

Workshop ERP & BI

Wed, 27/02/2008 - 20:12 -- hvancann

De workshop plaatst Enterprise Resource Planning en Business Intelligence binnen de bredere bedrijfseconomische doelstellingen van een onderneming. De doelgroep loopt uiteen van projectmanagers en consultants tot technisch ontwikkelaars die een bredere visie op ERP en BI nastreven.


Waarom en hoe zijn deze methodieken en systemen ontstaan, hoe ziet de huidige functionaliteit en markt eruit en wat zijn de behoeften en verwachtingen voor de toekomst? Wat zijn de “drivers” voor de onderneming om in deze systemen te investeren?

We kijken naar de wereldwijde ERP en BI markt, de belangrijkste spelers en groeiverwachtingen. In welke mate voldoet het huidige aanbod aan de wensen van de onderneming en wat zijn de tekortkomingen?

Welke kansen bieden deze tekortkomingen voor nieuwe partijen op de ERP en BI markt, met name Open Source, en hoe kunnen deze kansen worden benut? Wat zijn de vereiste, niet-technische, voorwaarden voor een succesvolle implementatie?

Zonder begrip van bedrijfsprocessen, waar we ruim aandacht aan geven , is een ERP of BI implementatie ondenkbaar. Actuele theorieën op het gebied van bedrijfsvoering zullen de revue passeren:

 • Economic Value Add (EVA) en Value Based Management (VBM)
 • Lean Manufacturing en Six Sigma
 • KanBan en Just-int-Time (JIT)
 • Total Quality Control & Management (TQC/TQM)
 • Supply Chain Management (SCM)
 • Sales & Operations Planning (S&OP)
 • Business Process Management (BPM)
 • Business Process Redesign / Re-engineering (BPR)
 • Activity Based Costing (ABC)
 • Product / Customer Portfolio Management
 • Tactical and strategic sourcing
 • Product life cycle management
 • Procurement management
 • Benchmarking and scorecards
 • etc……………….


De doelstelling hiervan is niet een theoretische cursus in management, maar het kunnen doorgronden van de essentie van deze theorieën. Het leerdoel is het herleiden van een bedrijfsproces tot een simpel activiteitendiagram in relatie tot de economische doelstellingen van de onderneming. De ERP of BI toepassing zal dit vervolgens moeten ondersteunen. 

Vervolgens wordt aandacht besteed aan het open source ERP systeem Openbravo, inclusief een demo. Tot slot is er een interactieve sessie om aan de hand van de praktijk de leerdoelstellingen toe te passen en via discussie meteen kritisch te benaderen. Wellicht ook een goede aanzet om zelf deel te nemen aan de 2Value ERP/BI denktank.

De leerdoelstellingen:

 • Het plaatsen van ERP en BI binnen de doelstellingen van een onderneming
 • Begrip van bedrijfsprocessen en de eisen die dit stelt aan een ERP of BI implementatie
 • Kennis van de meest gangbare theorieën en ontwikkelingen over bedrijfsvoering
 • Het vertalen van een bedrijfsproces naar een eenvoudig proces- en activiteitendiagram
 • Het stellen van essentiële vragen over het bedrijfsproces voor een succesvolle ERP of BI implementatie
 • Het vormen van een strategische visie op succesvolle ERP en BI implementaties


Tevens hopen we een aantal deelnemers te binden aan een 2Value ERP/BI netwerkgroep waarmee de visie op ERP/BI, het kennis en ontwikkelnetwerk, de positionering en de professionele benadering van de business voortvarend wordt opgepakt.

De workshop staat onder voorbehoud gepland voor 7 november 2007.
Bevestiging tijd en locatie volgt later.

2Value en open source ERP

Wed, 27/02/2008 - 20:10 -- hvancann

2Value biedt open source ERP oplossingen. Met haar partner Dalox investeert 2Value in Openbravo-expertise. Op 7 november vindt in kleine kring een specialistische training plaats voor open-sourcespecialisten die kennis willen opdoen over de inzet van ERP-systemen in het algemeen en Openbravo in het bijzonder. Maar ook ervaren specialisten op het gebied van Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM) en Business Intelligence (BI) die Openbravo willen leren inzetten, wil 2Value graag als associate toevoegen aan haar werkkring.

Openbravo is een met Spaans risicokapitaal ondersteunde afsplitsing van Compiere en mag zich de marktleider noemen in open source ERP.

Pages